सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search
पृष्ठ सांख्यिकी
आशय पाने१५,४४१
पाने
(विकीमधील सर्व पाने, पुनर्निर्देशने, चर्चापानांसहित.)
१५,५३१
संपादन सांख्यिकी
भारतपीडिया च्या सुरुवातीपासूनची पानांची संपादने१५,५३४
प्रतिपान सरासरी संपादने१.००
सदस्य सांख्यिकी
नोंदणीकृत सदस्य (सदस्यांची यादी)१९
क्रियाशील सदस्य (सदस्यांची यादी)
(शेवटच्या३० दिवसांत एकतरी संपादन केलेले सदस्य)
सांगकामे (सदस्यांची यादी)
प्रचालक (सदस्यांची यादी)
तांत्रिक प्रचालक (सदस्यांची यादी)
स्विकृती अधिकारी (सदस्यांची यादी)
झापडबंद (सदस्यांची यादी)