अहिंसा

भारतपीडिया कडून
Jump to navigation Jump to search

काया, वाचा व मन यांनी कोणालाही इजा/दुखापत न करणे म्हणजे अहिंसा. साचा:विस्तार